Registracijos
būdas
Su seniūno duotu raktu
Pagal pažymėjimo numerį
Raktas Suveskite grupės seniūno duotą raktą