1) Reikalingas xsupplicant paketas
2) Parsisiųskte LitNET Šiaulių regioninio centro CA sertifikatą
3) $prefix/etc/xsupplicant.conf pavyzdys:
default tinklas bus naudojamas visada, kai tik SSID bus nerastas arba jungiamasi laidiniu tinklu