Naujienos
2005-09-29 Naujos saugumo taisyklės
Baigta bandyti ir pilnai funkcionuoja L7 (programinės informacijos) srautų identifikacija.

Dėl to, šio tipo filtravimui pritaikytos antivirusinės
programinės įrangos gamintojų pateikiamos specifikacijos


Nuo šiol, bus tikrinama ne tik gaunama informacija,
bet ir pačios darbo vietos veikla tinkle, išankstinei
apkrėstų darbo vietų identifikacijai ir, tas darbo
vietas naudojančio darbuotojo, informavimui.
Atgal Naujienos